Legyen szó akár az üzleti világról, akár saját
privát életünkről, az igazán sikeres kap-
csolatok legfontosabb feltétele a hosszú
távú kölcsönös bizalom, amely mindig a
bemutatkozással kezdődik. A CONSEQUIT
Group nagy örömmel mutatkozik be
e kiadvány Olvasóinak és hiszünk abban,
hogy a Credo megismerése után Ön is
bizalommal fordul felénk, s rövid időn belül
személyesen is találkozhatunk.
 
 

 

 

 
 
A CONSEQUIT Group tulajdonosa és
menedzsmentje több évtizede, míg mun-
katársai több mint 10 éve gyűjtik sikeres
tapasztalataikat a régió pénz- és tőkepiacain.
Nagy hagyományokkal rendelkezünk.
Hivatásunk a hazai és a regionális pénzügyi
kultúra fejlesztése, az öngondoskodás alap-
jainak megteremtése. Az elmúlt évtizedben
elért rendkívüli eredményeinkre építve
ügyfeleinket tovább kívánjuk segíteni jövő-
beni anyagi biztonságuk megszilárdításában.
Így kívánunk hosszú távon is minőségi
szolgáltatást és biztos támaszt nyújtani
ügyfeleinknek a pénzügyeikben, különösen
az államilag támogatott előtakarékossági
megoldások közvetítésével.

 

                           

Menedzsment

Tanácsadó testület

Kósa Erika

Kósa Erika

alapító-tulajdonos, elnök
Kósa Erika

Kósa Erika

alapító-tulajdonos, elnök

Kósa Erika több mint 20 éve tevékenykedik pénzügyi pályán. Az eredetileg pedagógus végzettséggel rendelkező szakember egy osztrák pénzügyi tanácsadó cégnél szerzett komoly tapasztalatot, ahol egy évtizeden keresztül dolgozott. Értékesítési igazgatói pozícióból váltott 1999-ben, amikor társaival megalapította korábbi cégét, amely Magyarország és Közép-Európa meghatározó pénzügyi konzulens szervezetévé nőtte ki magát. Kósa Erika társaival 13 éven keresztül kormányozta a korábbi társaság hajóját, majd 2012 őszén megalapította saját vállalkozását, a CONSEQUIT Groupot, amelynek elnöke. Kósa Erika emellett a CONSEQUIT Zrt. szakmai vezetője és a CONSEQUIT Jövő Alapítvány elnöke. Az 50 legbefolyásosabb magyar üzleti döntéshozó egyedüli női tagja, konferenciák keresett előadója. Az üzletasszony a CIG alapító részvényese, a HBLF Női Klubjának tagja és szülőhelye, Csokonyavisonta díszpolgára.

Elnöki köszöntő

A harmónia az élet minden területén alapvető szükségletünk. A pénzügyek világáról az az általános vélekedés, hogy ez egy igen szigorú, rideg világ, amely elsősorban a férfiak felségterülete. Ám ha mélyebben belegondolunk, nap mint nap mindannyian döntések sokaságát hozzuk meg, többek között pénzügyi döntéseket is.

Ezek a döntések nagyban befolyásolják személyes céljainkat, a környezetünk, a szeretteink sorsát, így választásaink során     a racionalitás mellett óhatatlanul az érzel-   meink is előtérbe kerülnek, ezeket pedig hajlamosak vagyunk női intuíciónak, női energiának definiálni. E két oldal együttes jelenléte így természetes, hisz a pénzügyi világban is az emocionális és a racionális energiák kettőssége teremti meg a harmóniát. Mondhatjuk úgy is, hogy a jól meghozott pénzügyi döntéseinket a nőies és a férfias energiák tudják tökéletes egységgé formálni.

A pénzügyi tanácsadás területén több mint 20 éves jártasságot szerzett nőként személyesen is elmondhatom, hogy mindig is támaszkodtam és a jövőben is támasz-   kodni kívánok racionális gondolkodású, nagy tapasztalattal és tudással rendelkező férfiak véleményére. Ugyanakkor mélyen hiszek abban, hogy a női emocionálisabb oldal – nevezzük érzelmi intelligenciának akár – komoly szerepet játszik az olyan fontos családi vagy egyéni döntések során, mint például a pénzügyi tervezés, gyermekeink, unokáink jövőjének megalapozása. Így alakul ki a harmónia.

A CONSEQUIT-nél végzett munkánk során erre a harmóniára törekszünk. Harmóniára az ügyfele-   inkkel, a munkatársainkkal, a környezettünkkel, és főleg azokkal az embertársainkkal, családokkal, akikkel munkánk során találkozunk. Ezt jelzi a cég neve is, amelyben jól látható az érzelmi intelligencia jele, az EQ. De ha tovább játszunk a szavakkal, nos, a cégnév, amit választottam, az angol consequence szóból ered, amelynek jelentése: következmény. Következmény a jövőben a mai döntéseinkért, legyen szó az élet bármely területéről, beleértve a pénzügyeket is.

Mi a CONSEQUIT-nél, hisszük, hogy a mai változó társadalomban csak nagyon erős összefogással lehet sikeres egy szervezet. Akkor tud igazán tartós eredményeket felmutatni, ha valódi egységet tud képezni, azonos értékrendek mentén működik, azonos célokkal, üzenetekkel és feltételrendszerrel. Össze kell tartanunk és figyelnünk kell egymásra. Vezetőknek, munkatársaknak, alkalmazottaknak, ügyfeleknek kölcsönösen. Kérjük, amennyiben azonosulni tud céljainkkal, legyen a partnerünk, legyen a munkatársunk vagy ügyfelünk, legyen része ennek az egységnek, és építsünk együtt egy igazán harmonikus holnapot!

dr. Farkas András

dr. Farkas András

c. értékesítési vezérigazgató
dr. Farkas András

dr. Farkas András

c. értékesítési vezérigazgató

Dr. Farkas András 1985-ben summa cum laude doktorként végzett a budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1989 és 1993 között a Magyar Köztársaság teheráni konzulja és nagykövetségi titkára volt, majd karriert váltott, és három évig a Nationale-Nederlanden Magyarországi Életbiztosító Rt. marketing főosztályának vezetőjeként tevékenykedett. 1996-ban a Nationale-Nederlanden Pénztárszolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatójává nevezték ki. Még ebben az évben többed-magával megalapította az Aviva Életbiztosító Zrt.-t (jelenleg: MetLife Életbiztosító Zrt.), amelynek a következő évtizedben az értékesítésért és termékfejlesztésért, valamint a stratégiai tervezésért felelős igazgatósági alelnöke, vezérigazgató-helyettese és ügyvezető igazgatója volt. 2007 és 2012 között Magyarország akkori vezető pénzügyi közvetítő cégcsoportjának c. értékesítési vezérigazgatója, 2012 őszén alapító vezetőként csatlakozik a CONSEQUIT Group csapatához. Nyugdíj- és jövőbiztosítási szakértőként számtalan publikáció szerzője, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák magyar és angol nyelvű előadója, a nyomtatott, elektronikus és hálózati média rendszeres szereplője. A legismertebb közösségi médium NyugdíjGuruja, a 2014-ben megjelent Legyőzhetetlen című nagy sikerű könyv szerzője.

Körtvélyesi Zoltán

Körtvélyesi Zoltán

a Consequit Zrt. vezérigazgatója
Körtvélyesi Zoltán

Körtvélyesi Zoltán

a Consequit Zrt. vezérigazgatója

Körtvélyesi Zoltán 21 éve tevékenykedik a pénzügyi pályán, előtte a reklám és a média világában egy sikeres ügynökséget vezetett. Tapasztalatait a Marketingberatung International osztrák pénzügyi konzulens cégnél eltöltött 8 év alatt alapozta meg. 1999-ben Magyarország később vezető szerepet betöltő pénzügyi konzulens cégét alapította meg, amelynek résztulajdonosa és 13 éven keresztül vezérigazgatója volt. Segítségével a konzulens cég egyedülálló forgalomnövekedést ért el és a foglalkoztatott konzulensek és alkalmazottak száma is megsokszorozódott. Mind az üzleti, mind pedig a magánéletben aktívan támogatja azokat a csoportokat, amelyek valamilyen formában segítségre szorulnak. Meghatározó személyiségként vesz részt a CONSEQUIT Jövő Alapítvány munkájában. 2012 őszétől a CONSEQUIT Zrt. vezérigazgató-helyettese és a CONSEQUIT Alkusz Kft. ügyvezető igazgatója.

 

Hitvallás

Magyarország jelenleg mind gazdasági állapotát, mind nemzetközi megítélését tekintve folyamatosan változó helyzetben van.

Azt mondják, a változás mindig kétoldalú;
mi a magunk részéről a jelenlegi piaci környezetben új lehetőségeket látunk üzleti partnereink és ügyfeleink számára egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy a cégünk által képviselt felelősségteljes, harmóniára alapuló és hosszú távú gondolkodás az etikus üzleti magatartással párosulva a társadalom egyre szélesebb rétege számára jelent vonzó lehetőséget.

Mi, a CONSEQUIT-nél hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy ügyfeleink és munkatársaink az életcéljaikhoz igazodó biztos jövőt alapozzanak meg maguknak,
és minél több emberben tudatosodjon,
hogy a jövő érdekében szükséges lépéseket időben kell megtenniük. Ezért választottuk
az „Időben a holnapért” szlogent is.

Kölcsönös érdekünk, hogy üzleti partereink igényeit, érdekeit figyelembe véve, egymás értékeit tisztelve működjenek kapcsolat-
rendszereink. Éppen ezért cégünk partnereivel – legyenek azok a biztosítótársaságok, banki partnereink vagy saját munkatársaink – egymás érdekekeit maximálisan szem előtt tartó, elsősorban bizalmi alapokon nyugvó kapcsolatrendszert alakítottunk ki, mely
biztonságot jelent ügyfeleink számára.

Üzleti tevékenységünk alapja a meglévő
és potenciális ügyfeleink magas minőségű
és tisztességes kiszolgálása, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan partnereket válasszunk, akikben ügyfeleink is megbízhatnak, és megbízunk mi is.
A CONSEQUIT vezetésének több évtizedes szakmai tapasztalata a garancia arra,
hogy kimagasló minőségű szolgáltatással
és termékpalettával rendelkező partnerek állnak ügyfeleink rendelkezésére.
Hiszen az ügyfelek megelégedése építi tovább a partneri kapcsolatokat.

 

 

 

Ez a kölcsönös érdekrendszer úgy tud még sikeresebben működni, ha a háttérben egy operatív, adminisztrációs és back office szervezet támogatja. Hiszünk abban, hogy ha az emberek megfelelő célok mentén, jó munkakörülmények között, jó hangulatban, meghízható háttérrel dolgoznak, munkájuk színvonalát még magasabb szintre tudják emelni. Meggyőződésem, hogy ezek az értékek a CONSEQUIT-nél hosszú távon meghatározóak.

Szántó Ferenc

Szántó Ferenc

A consequit Group szervezetfejlesztési igazgatója
Szántó Ferenc

Szántó Ferenc

A consequit Group szervezetfejlesztési igazgatója

Pályáját 1999-ben kezdte el Magyarország vezető pénzügyi konzulens cégénél. 13 éves szakmai tapasztalata során több mint ezer munkatárs szakmai fejlesztésért, irányításáért volt felelős mint a vállalat egyik legmagasabb pozíciót betöltő hálózatirányítási vezetője. Az itt eltöltött évek alatt komoly tapasztalatot szerzett a konzulensi, az értékesítés-szervezői és a vezetői munkában. 2012-ben alapítóként csatlakozott a CONSEQUIT Group csapatához.

Hitvallás

Hálózati igazgatóként és magánemberként is az a legfontosabb számomra, hogy a társaságomban lévők folyamatosan érezzék a gondos odafigyelést, amelyet tanúsítok irántuk.

Vállalatunk nevében az EQ is ezt jelenti, hiszen odafigyelünk a másikra, érdekel a véleményük –     legyen szó konzulensekről, munkatársakról, ügyfelekről vagy partnerekről.

Az igazán szerencsések már gyermekkorukban is át­élhették a gondos odafigyelés érzését, hiszen szüleiktől ezt látták, szüleik ezt éreztették velük. Mindannyian a családban sajátítjuk el azokat a képességeket, amelyeket a későbbiekben a kapcsolatteremtésben sikerrel alkalmazhatunk. A gyermekkorban megélt gondos és önzetlen odafigyelés egy olyan ajándék szüleinktől, amelyet érdemes a későbbiekben is meg­becsülnünk. A szüleinktől hozott minta a különféle életszakaszokban folyamatosan végigkísér bennünket.
A pénzügyi konzulens pályát választók számára kiemelkedő fontosságú, hogy képesek legyenek odafigyelni az ügyfelekre, és megértsék gondjaikat.

Gondos oda­figyeléssel a tanácsadó képes az ügyfélnek megfelelő segítséget nyújtani még a legnehezebb életszakaszokban és élethelyzetekben is.

A CONSEQUIT Group egyik fontos célkitűzése, hogy oda­figyeljen a konzulenseire, akik ugyanezzel a törődéssel fordulnak ügyfeleik felé. Vállalatunknál a rendszeres képzésekkel, a szigorú vizsgáztatással, empátiával, a folyamatos kapcsolattartással és példamutatással kívánjuk a gondos odafigyelést közvetíteni munkatársaink részére. Hiszek abban, hogy az odafigyelést meg lehet tanulni, meg lehet szokni és nekünk vezetőknek kötelességünk odafigyelni másokra, hiszen ezt várják el tőlünk is.

Az elkövetkezendő években ránk váró folyamatos és örömteli fejlődés sem gátolhat meg bennünket, vezetőket abban, hogy rendszeresen odafigyeljünk konzulenseinkre, ügyfeleinkre és partnereinkre.

Hiszem, hogy a CONSEQUIT Group a gondos odafigyelés fenntartásával és folyamatos fejlesztésével képes lesz kiemelkedõ sikereket elérni a pénzügyi tanácsadás területén.

Rákos Tamás

Rákos Tamás

A Consequit Group üzletfejlesztési igazgatója
Rákos Tamás

Rákos Tamás

A Consequit Group üzletfejlesztési igazgatója

1993-ban, 18 évesen az AB-Aegon Biztosítónál kezdte üzletkötői pályafutását, miközben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán programozó matematikusnak tanult. 1997 óta – rövid magánkereskedői kitérő után – az életbiztosítások érté- kesítésére koncentrál. Szakképzettségét négy pénzügyi és egy értékbecslői OKJ tanfolyamon csiszolta. 1999-ben 12 főt irányító sikeres menedzser lett az Allianz Biztosító kötelékében. Ugyanebben az évben került a hitelközvetítés is érdeklődése homlokterébe. 2003-2005 között rendkívül sikeres országos értékesítési igazgatóként irányította az akkori piacvezető cég hitelközvetítő tevékenységét. 2005-ben megalapította a Credithill Kft.-t, amely 2007-re a legnagyobb magyar hitelközvetítő céggé vált. 2007-ben megalapította a Credithill román és szlovák leányvállalatát is. 2008-ban a Credithill Kft. három országban több, mint 300 munkatárssal és 70 irodával működött. A hitelválság azonban lelassította e cégcsoport fejlődését, így érdeklődése más területek felé is fordult. 2012-ben Németországban létrehozta az épületgépészettel foglalkozó CHU Service GmbH-t. 2015-ben csatlakozott a Consequit Group vezetőségéhez mint értékesítési igazgató.

Madácsi István

Madácsi István

a Consequit Group értékesítés-támogatási igazgatója
Madácsi István

Madácsi István

a Consequit Group értékesítés-támogatási igazgatója

A közgazdász és számviteli szakközgazdász végzettséggel rendelkező szakember pályafutását az építőipar és a turisztika területén kezdte meg, ahol gazdasági igazgatóként, majd főkönyvelőként kamatoztatta tudását több mint 20 éven keresztül. 2008-ban Magyarország akkori vezető pénzügyi konzulens cégénél konzulensként dolgozott, majd 2012-ben alapítóként csatlakozott a CONSEQUIT Group csapatához. Értékesítés-támogatási igazgatóként az oktatásért és az értékesítést támogató szoftverek fejlesztéséért, valamint menedzseléséért felel. Kiemelt feladatai közé tartozik a belső oktatási rendszer kiépítése és működtetése. A CONSEQUIT EQuator program fejlesztője. 

Burkódi István

Burkódi István

a Consequit Alkusz Kft. Insurance üzletágának Értékesítési igazgatója
Burkódi István

Burkódi István

a Consequit Alkusz Kft. Insurance üzletágának Értékesítési igazgatója

Tizenkét év biztosítási tapasztalattal rendelkezik, 2003-tól biztosítási alkuszként tevékenykedett; lakossági és vállalati biztosítások területén szerzett szakmai tapasztalatait átadva épített fel egy sikeres konzulensi hálózatot. 2010-től egy vezető alkuszcég értékesítési igazgatója volt, 2012 végétől a CONSEQUIT Alkusz Kft. Insurance üzletágának értékesítési igazgatója.

Sebestyéni Anita

Sebestyéni Anita

a consequit alkusz kft. ügyvezető igazgatója
Sebestyéni Anita

Sebestyéni Anita

a consequit alkusz kft. ügyvezető igazgatója

Sebestyéni  Anita a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Német Nyelv és Irodalom Szakán szerzett diplomát. Biztosításszakmai múltja 19 évet ölel fel. 1996-tól az EIB Hungary  Biztosításközvetítő Kft. csoportvezetőjeként, 2000-től az EuroLife Hungary Biztosításközvetítő és Szaktanácsadó Kft. értékesítési koordinátoraként, 2006-tól a Cashnet 2010 Biztosításközvetítő és Szaktanácsadó Kft., majd 2008-tól a Broker Consulting Független Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zrt. szakmai vezetőjeként dolgozott. 2012-ben csatlakozott a Consequit-hez mint a Consequit Alkusz Kft. ügymenetért és ügyvitelért felelős igazgatója. 2015. július 1-jétől a Consequit Alkusz Kft. ügyvezető igazgatója.

Premium

Premium

Premium

Premium

A CONSEQUIT Csoport a CONSEQUIT Alkusz Kft. keretein belül létrehozott Prémium üzletága révén hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekszik magas szintű befektetési, vagyonkezelési és biztosítási szolgáltatásokat kereső kiemelt ügyfeleinek.

Nagy Attila

Nagy Attila

A Consequit Prémium Csoport szolgáltatási igazgatója
Nagy Attila

Nagy Attila

A Consequit Prémium Csoport szolgáltatási igazgatója

Pályáját 20 évvel ezelőtt kezdte. 10 éven keresztül a Vám és- Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjajaként szolgált. Ezt követően a Budapest Bank Nyrt. és egy befektetési szolgáltató következett, ahol értékesítési vezetőként dolgozott. 2008-tól a Solar Capital Markets Zrt. értékesítési igazgatójaként tevékenykedett, ahol betekintést nyert a nemzetközi pénz- és tőkepiacok működésébe, valamint megismerkedhetett a határidős piacok sajátosságaival. Ezzel párhuzamosan 2009-ben tulajdonosi felkérésre részt vett a Solar Gold megalapításában. Kezdetekben, mint ügyvezető, majd 2014-től tulajdonosi felkérésre vezérigazgatóként építette Magyarország egyik meghatározó aranykereskedelemmel foglalkozó vállalkozását.  

2016-ban csatlakozott a CONSEQUIT menedzsmenthez.

Tanácsadó testület

Benkő Vilmos

Benkő Vilmos

Benkő Vilmos

Benkő Vilmos

1982-ben szerzett közgazdász diplomát a University of Colorado-n. 1996 és 2006 között a bankjegykiadó automata hálózatok telepítésére, üzemelte-   tésére szakosodott Euronet Adminisztrációs Szolgáltató Kft. (magyarországi start-up) ügyvezető igazgatója volt, jelenleg a DBH-Group üzletfejlesztési igazgatója, emellett saját befektetéseit menedzseli (megújuló energia, egészségügy, szoftver, illetve magyar szellemi termékek USA-ban történő bevezetése). Szenvedélye a retorika és annak professzionális oktatása. Kuratóriumi tag, illetve tanácstag több kiemelkedően fontos alapítványban (Fulbright Alapítvány, Csodalámpa Alapítvány, Entrepreneur Foundation - Hungary, Junior Achievement Magyarország).

Czakó Borbála

Czakó Borbála

Czakó Borbála

Czakó Borbála

Czakó Borbála a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) elnöke, az Ernst and Young londoni globális igazgatója, 2007 és 2010 között a Magyar Köztársaság londoni nagykövete. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát, a CEU Business School magyar és amerikai üzleti kurzusain MBA diplomát, az Institute of Directors (IOD) Londoni Királyi Intézetnél Nemzetközi Igazgatósági Diplomát szerzett. Tíz évig dolgozott magyarországi misszióvezetőként a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Szervezetnél (International Finance Corporation). 2002-ben csatlakozott az Ernst & Younghoz, 2003-2007 között vezérigazgató és regionális vezérigazgató-helyettes volt. 2011-ben Kossuth Lajos és Habsburg Ottó után a történe-lemben harmadik magyarként - London díszpolgára lett. 

dr. Hardy Ilona

dr. Hardy Ilona

dr. Hardy Ilona

dr. Hardy Ilona

1980-ban doktorált az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Pályafutását az Állami Fejlesztési Bankban kezdte, majd a Budapest Bankban dolgozott, 1984-88 között az Értékpapír Forgalmazási Osztály vezetőjeként aktív résztvevője volt az első „újkori” kötvénykibocsátásoknak. 1987-ben kezdemé- nyezésére jött létre az akkori összes bankot tömörítő Értékpapír Kereskedelmi Megállapodás, amely az érték- tőzsde  életre hívását tűzte ki célul. 1988-tól a tőzsde előfutárának számító Értékpapír kereskedelmi Titkárság vezetőjeként kiemelkedő szerepe volt a hazai tőkepiac kialakításában. 1990-92 között a Budapesti Értéktőzsde első ügyvezető igazgatója. 1993-96 között az MNB Jegybank-tanácsának a tagja, 2004-2010 között az MNB Monetáris Tanácsának a tagja volt. A kezdeményezésére 1995-ben alapított Aranykor Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke. Ars poeticája: "Aki nem hisz a csodákban, az nem is realista!"

Unger Anita

Unger Anita

Unger Anita

Unger Anita

Tapasztalt vezetési konzulens, a TMC First ügyvezető partnere. Az International Business Schoolban szerzett diplomát, majd a University of Bristol és az Ecole National de pont et chaussee egyetemek Executive MBA képesítését kapta meg. 1996 óta foglalkozik tanácsadással, öt éven keresztül a KPMG vezetési konzulens részlegén dolgozott. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének. A projekt management feladatok széles körű ismeretével rendelkezik.

 

A CONSEQUIT Group célja elérni azt, hogy a lehető legtöbb magyar család tudatosan tervezze pénzügyeit, felismerve, hogy a megfelelő időben meghozott helyes pénzügyi döntéseikkel alapvetően befolyásolhatják saját jövőjüket.
Ezért tűztük zászlónkra az „Időben a holnapért” mondatot, és bízunk abban, hogy folyamatosan bővülő konzulensi körünkkel egyre több ügyfelünket tudjuk támogatni a felelős, tudatos tervezésben.

Feladatunknak és küldetésünknek tekintjük Magyarországon a pénzügyi kultúra tovább-
fejlesztését és megszilárdítását. Célunk annak elősegítése, hogy ügyfeleink megfelelő időben hozzanak felelős pénzügyi döntéseket biztos holnapjuk megteremtése érdekében. Miközben minőségi szolgáltatásokat és különleges,
egyénekre, családokra és cégekre szabott megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek, munkahelyeket és karrierlehetőséget is teremtünk azoknak, akik elkötelezettek a teljes életpályát követő tanácsadás és ügyfeleink életcéljainak megvalósítása iránt.

Társadalmi, politikai, etnikai, nemi és vallási megkülönböztetés nélkül biztonságos jövőt, folyamatos képzést és kiemelkedő jövedelmet biztosító munkalehetőséget kínálunk mindazoknak, akik fogékonyak a pénzügyi terület iránt, és kedvet, hitet éreznek egy olyan társadalmi küldetésben való szerepvállalásra, amely az embertársainknak nyújtott folyamatos pénzügyi segítségben ölt testet.

Küldetésünk alapjaiLesz vagy nem lesz?

A Európai Unió minden tagállamát feszítő gond, hogy mennyiben terhelhető az egyre több nyugdíjas eltartásának egyre nagyobb terhe az egyre kisebb létszámú és egyre több globális kihívással küszködő aktív korosztályokra – különösen azokra, akik még meg sem születtek.

Magyarországon még súlyosabb a gond. Ha az éppen aktív generáció befizetései nem fedezik az éppen nyugdíjas generációnak a részükre megígért nyugdíjakat, akkor a magyar állam az adóbevételekből nem pótolhatja a hiányzó összeget és kölcsönt sem vehet erre a célra fel - mert tiltja az Alaptörvény -, így viszont egyszerűen nem marad más választása, mint kevesebb nyugdíjat fizetni a jövő nyugdíjas nemzedékeinek. 

Persze mindig kéznél lehet a pénzjegynyomda – az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) ezer milliárd eurója, s ezzel összefüggésben az Európai Központi Bank korlátozás nélküli kötvényvásárlási programja különösen kockázatosnak bizonyulhat e tekintetben - , de az infláció szellemének ránk szabadításával nem csak az adósságok és a nyugdíjígérvények, de a gazdasági növekedés reményei is könnyen füstté válhatnak. Az elszabadított infláció a keserves történelmi tapasztalatok tanúsága szerint soha nem irányítható úgy, ahogyan azt tervezői elképzelik. A jelenleg rendkívül alacsony infláció feledteti veluünk ezt a veszélyt, de az változatlanul ott lappang a gazdasági folyamatokban. 

Jövőnk pénzügyi biztonsága, mindenekelőtt a várható nyugdíjunk kapcsán hangosan fel kell hívnunk a figyelmet egy agyonhallgatott összefüggésre is: a morális kockázatok kérdéskörére. A felosztó-kirovó rendszer járulékának fizetésére kötelezett aktív polgár ugyanis úgy vélheti, hogy érdemes nem fizetnie, mert az állam végül úgysem hagyja éhen halni – és a segélyként kapott “nyugdíj” összege úgyis alig marad majd el attól, amit a mindvégig felelős polgárként fizető nyugdíjasok kapnak. 

 

Ha elég sokan vélekednek így, a rendszer hiánysokkot kaphat – amint ez tisztán látható a keleti tagállamok első nyugdíjpillérei kapcsán mindenütt.

A kormányzati törekvések ellenére továbbra is megoldatlan, hogy mi lesz azokkal a jelzáloghitelek miatt súlyosan eladósodott tömegekkel, akik ingatlanának zuhanó értéke alulmúlja tartozásuk megugrott összegét, miközben a nyugdíjkorhatárhoz közelítve biztosak lehetnek abban, hogy az aktív koruk rózsaszín pénzügyi ködében vállalt hatalmas teher nyugdíjas korukban egyszerűen agyonnyomja õket.

Emellett az európai munkaerő-kereslettel is nagy baj lehet a jövőben: a növekedési kilátások rendkívül bizonytalanok, a technológiai fejlődés tovább csökkenti az élőmunka iránti igényt, a nemzetközi outsourcing elszívja az élőmunka lehetőségét kínáló tőkét, a kereső életpályák egyre töredezettebbek. Ami pedig különösen sújtja az idősebbeket: a magasabb iskolai végzettség és a friss tudás eleve a fiatalok esélyeit javítja az öregek rovására a modern munkaerőpiacokon.

A gazdasági növekedés megtorpanása még sürgetőbbé tette a nyugdíj-jogosultságok megszerzési módjainak európai kiigazítását. Az Unión belül mély törésvonal húzódik a németek vezette megtakarító északiak és az eddig korlát nélkül költekező déli, 

valamint a felzárkózás ezer sebéből vérző keleti periféria között a nyugdíjrendszerek finanszírozása területén. Az Európai Bizottság álláspontja szerint sok tagállamban további reformok válhatnak szükségessé, miközben pont ezekben a tagállamokban sürgősen felül kell vizsgálni a nyugdíjígérvényeket annak fényében, hogy a gazdaság többi részétől és az állami költségvetésektől mi várható el fenntartó támogatásként.  

Egyszerűre fordítva egyértelmű a bizottsági kívánalom: mindenütt csökkenteni kell a társadalombiztosítási ellátásokat, főként az öregségi nyugdíjakat.

Az Unióban zajló demográfiai folyamatok – a társadalmak feltartóztathatatlan elöregedése - miatt a jelenlegi nyugdíjhelyzet nem tartható fenn.Ha a folyamatosan növekvő várható élettartam növekedésével együtt nem nő a ledolgozott évek száma, akkor a nyugdíjak vásárlóértéke nem lesz biztosítható, vagy fenntarthatatlan költségek jelentkeznek a nyugdíjkiadások terén.

Vagyis az államok vagy csökkentik a nyugdíjakat, vagy nem tudják kifizetni őket. Esetleg drasztikusan (egy-két évtized távlatában akár 70-72 évre) fölemelhetik a tényleges nyugdíjbavonulási életkort, hogy egy kis időt nyerhessenek.

 

Az idősödő társadalmak csökkentik a gazdaság potenciális növekedési rátáját, ami a befektetéseknek alacsonyabb megtérülési rátát jelent; a nyugdíjalapok potenciálisan alacsonyabb megtérülései viszont magasabb járulékokhoz vagy alacsonyabb nyugellátáshoz (esetleg a feltörekvő piacokra kiáramló tőke megnövekedéséhez vagy egyébként nagyobb kockázatvállaláshoz) vezethetnek. A következő pénzügyi leolvadást akár a hozamhajszára kényszerülő nyugdíjalapok is okozhatják. 

Kedvezőtlen demográfiai és foglalkoztatási adottságokból semmilyen nyugdíjrendszer nem tud csodát tenni és sok elégedett nyugdíjast varázsolni – úgy, hogy közben a minden- kori aktívok járulékbefizetéseire is számítani lehessen.

Mindezek nyomán radikálisan nőtt és továbbra is nőni fog a nyugdíj szempontjából vállalt egyéni felelősség, vagyis az öngondoskodás. Ezt felismerve a magyar törvényhozás 2014. január 1-jétõl komoly kedvezményben részesíti a nyugdíjbiztosításokat. 

A legalább 10 éves tartamú nyugdíjbiztosítási szerződésekre az adott évben befizetett díjak után azok 20%-a (legfeljebb 130 ezer Ft) erejéig a szerződő adójóváírásban részesül, vagyis ilyen mértékben a saját maga számára fizet személyi jövedelemadót. Az intézkedés céljából mindannyian maximálisan egyetérthetünk.

A jóléti államok kényszerű zsugorodása és a demográfiai folyamatok könyörtelensége miatt nem számíthatunk a nagy ellátórendszerek jövőbeni zavartalan működésére. Egyetlen kiút látszik járhatónak: a szakértő segítséggel megtervezett privát nyugdíjbiztosítás mindenki számára. A CONSEQUIT Group ehhez nyújt szakadatlanul értékteremtő segítséget.

Különösen a túlélőket. A hátramaradottakat. Nemcsak Magyarországon. Mindenütt a fejlett világon. Mert nem nézünk szembe a halállal. Nem tekintjük az élet részének. Mintha mindannyian természetesnek vennénk, hogy voltaképpen örökké élünk. Hogy a halál csak valami véletlen botlás. Valami pimasz balszerencse, ami addig üldöz minket, míg végül valamennyiünket elér.

Valami balga vakhit, valami civilizációs vakság, valami megmagyarázhatatlan pánik arra késztet minket, hogy higgyünk a nyilvánvalóan lehetetlenben: abban, hogy minket elkerül a halál.

Legalábbis úgy viselkedünk, mintha ebben hinnénk. Nem készülünk a halálra, így aztán nem lehet teljes az életünk sem. Feltételezzük, hogy életünk ege - ifjúságunk, egészségünk, kedélyünk ege - mindig kék marad, ahonnan nem csapkodhat villám. Mivel nem készülünk a halálra, ezért nem készülünk az öregségre, nem készülünk a betegségre, nem készülünk a rokkantságra, nem készülünk a balesetre sem, így mindezek a csapások szörnyűségesen váratlanul érnek minket és szeretteinket.

 

Lenni vagy nem lenni?

“Meghalunk, mert megszülettünk” – mondja Jorge Luis Borges, a világhírű argentin író. Mégsem készül fel egyikünk sem a halálra. Nekünk a halál nem az élet természetes része, amit éppen úgy kell elfogadni, mint a születést vagy a házasságot. Epikurosz azt írta, képességünk a szép életre azonos a szép halálra való képességünkkel. Ma mégis felkészületlenül ér minket a halál.


Kérdezzük csak meg az ismerőseinket, hányan rendelkeznek átgondolt tervvel arra az esetre, ha elüti őket   az autó, ágyhoz szögezi őket a rák, kirúgják őket az állásukból, csődbe megy a vállalkozásuk, vagy elveszí- tik a lakásukat - mert másként nem tudják kifizetni a külföldi gyógykezelést vagy az itthoni öregek otthonában az ellátást? Vagy egyszerűen nem tudják törleszteni a jelzálog-hitelüket?

És kérdezzük meg azt is a barátainktól, hogy tényleg szeretik-e a családtagjaikat? Szeretik- e a kislányukat? Kisfiukat? Feleségüket? Férjüket? Szerelmüket? Társukat? Szüleiket? Tényleg szeretik őket?

Akkor hogyan terhelhetik át rájuk azt a szörnyűséges problémát, hogy elfogy a pénzük - mert bekövetkezhet az, amit addig minden tény ellenére valószínűtlennek tartottak?

Ha valóban szeretjük a párunkat, akkor nem hozhatjuk olyan helyzetbe, hogy életünk tragikus fordulata az ő életét is felborítsa, az ő életét is megnyomorítsa! 

Mindannyian érezzük és éljük át minden fontos könyv legalapvetőbb közös tanítását: szeretni annyi, mint adni. Akkor is, ha erre egyébként már nem lennék képes, mert lesújtott rám a sors.

Valamennyien szigetek vagyunk: az élet törékeny bolygóját borító valószínűtlen óceánokban úszó szigetek, amelyeket a szeretet áramlatai kötnek össze és a gyűlölet szökõárjai pusztíthatnak el.

A lélek pislákoló kis szigetei vagyunk az élet sötét óceánjában. Bármikor kitörhet egy vulkán. Bármikor elnyelhet a tenger. Törékenyek vagyunk. Az emlékezet pillanatai vagyunk a feledés öröklétében. Ahogy Carl Sagan írta: átmeneti lények vagyunk, mint a tűzhelyre hulló hópelyhek.Valamennyien.

Ezért az élet legtermészetesebb része, hogy meghalunk. Hogy megöregszünk. Hogy kék egünkbõl villámok csapdosnak.

De éppen itt rejlik a mi feladatunk. A mi hivatásunk nem más, mint felkészíteni az embereket életük legnagyobb eseményeinek egyikére: a halálra. S egy másik nagy eseményre: az öregedésre. És egy harmadik nagy – és elkerülhetetlen - eseménysorozatra: az élet tragikus fordulataira.

A mi hivatásunk az, hogy akárcsak Ariadné, az emberek kezébe adjuk a fonalat, amellyel kitalálhatnak saját szorongásaik labirintusából.

A halál az élet része. Halál nélkül nem lehetne élet. A betegség az egészség része. A betegség tükrében láthatod csak meg, milyen szép az egészséged. A halál tükrében láthatjuk csak meg, milyen szép az életünk.

A mi hivatásunk az, hogy újra a kultúránk részévé tegyük azt, amit a barbárok népvándorlási hullámai és az intézményesített hitek szökőárjai kimostak az ősi civilizációk homokjából. Hogy újra természetessé tegyük mindannyiunk számára a felkészülést minden rosszra, minden tragédiára. A felkészülést arra, hogy szerethessünk, s szerethessenek minket akkor is, amikor az már nehéz vagy lehetetlen.

A mi hivatásunk, hogy akkor is cselekvőképesen tartsuk a szeretetet, amikor az egyébként már szárnyaszegett madárként zuhanna a felejtés mocsarába vagy a kétségbeesés sziklái közé.

Az emberiség egyik legszebb hivatása a miénk: a legnehezebb helyzetekben segítséget nyújtó barát hivatása.

Büszkék vagyunk erre a hivatásra! Büszkék vagyunk arra, hogy mi életünk céljává tesszük mások életének megsegítését. Valamennyiünk szívét e küldetés nemes szenvedélye fűti.

A mi hivatásunk nem egyszerű. Nem könnyű. Nem fogadható be könnyen. Nem élhető át könnyedén. Nem gyakorolható nehézségek nélkül. Nem sajátítható el egy nap alatt. Egy hónap alatt sem.

De egyetlen vakító villanásban átélhető, ha szívünkben felgyúl e hivatás lángja. S ez a láng éppen olyan, mint a szeretet tüze: minél több szívet vagy képes fellobbantani, annál magasabban lángol a tiédben a tűz.


Ez a hivatás szenvedélyes. Ez a hivatás a hitről és a szeretetről szól. Ez a hivatás enyhíti az ember legalapvetőbb szorongását: a félelmet attól, hogy mit hoz a holnap. Ez a hivatás képes megakadályozni, hogy összezúzzuk magunkat a szorongás szikláin. Képes megakadályozni, hogy az érzelmi terhek mellett az anyagi terhek iszonyatos súlya családokat roppantson össze. Képes arra, hogy vigaszt nyújtson a gyászban, a bajban, a betegségben, az öregségben.

A cselekvő szeretet művészetét gyakorolhatjuk nap mint nap. Segíthetünk kitalálni az embereknek életük pénzügyi labirintusaiból.

Felelős partnerség
Felelős partnerség
Kölcsönösen támogatjuk egymást partnereinkkel. Számunkra az a legfontosabb, hogy a kapcsolatban mindkét fél elégedetté váljon, legyen szó ügyfelekről, üzleti partnerekről, munkatársakról vagy a civil szféráról.
Bizalom
Bizalom
Minden tanácsadás alapja a bizalom, s ez hatványozottan igaz a pénzügyi tanácsadásra. Az ügyfeleink, munkatársaink és konzulenseink bíznak bennünk, ahogy mi is bízunk bennük, és teszünk naponta azért, hogy megszolgáljuk a bizalmat.
Harmónia
Harmónia
Az ember csak akkor élhet egészségesen, ha harmóniában van saját magával és a világgal. Abban szeretnénk segíteni, hogy ügyfeleink – a tudatos pénzügyi tervezés segítségével – megtalálják és fenntartsák a harmóniát az életükben.
Edukáció
Edukáció
Elkötelezettek vagyunk mind munkatársaink, mind az ő közvetítésükkel ügyfeleink pénzügyi edukációja iránt. Emellett kiemelten támogatjuk a magyar nyelv oktatását.
Emberközpontúság
Emberközpontúság
A CONSEQUIT számára a legfontosabb az ember maga: ügyfeleink, munkatársaink, konzulenseink és családjaik. Azért dolgozunk, hogy jobbá tegyük az életüket, és segítsünk azoknak, akik bizalmukba fogadtak minket.

Múlt

Múlt

A Consequit bár csak néhány éves  márkanév a hazai pénzügyi piacon, a cég vezetése és munkatársai az elmúlt több mint 10 esztendőben Magyarország vezető pénzügyi konzulens vállalatának részeként jelentős szerepet vállaltak a pénzügyi kultúra, az öngondoskodás és a tudatos pénzügyi tervezés alapjainak megteremtésében és fejlesztésében. Vállalatunk így a szilárd szakmai alapokra építve kezdte meg működését, miközben a múlt értékeinek megőrzése mellett a jelen és a jövő kihívásaira koncentrál.

Jelen

Jelen

Az emberek életét nem csak az befolyásolja, hogyan, hanem az is, mikor döntenek az életüket meghatározó kérdésekről. A pénzügyek területén nélkülözhetetlen, hogy a helyes döntést a megfelelő időben hozzuk meg.

Az idő pénz. Ez különösen igaz akkor, ha kiemelt megtakarítási céljainkat (nyugdíjunk biztosítása, saját otthonunk megvásárlása, gyermekeink biztonságának megteremtése, családi vészhelyzeti tartalékok képzése, és így tovább) szeretnénk megvalósítani. Minél korábban kezdünk el tudatosan megtakarítani s megtakarításainkat befektetni, annál kevesebb lemondással érhetjük el a kitűzött céljainkat. Idő, biztonság, hozzáférhetőség, hozam – ez az a négy tényező, amely jövőbeni pénzügyi sikereinket meghatározza.

Jövő

Jövő

A modern európai államokban a társadalombiztosítási nyugdíjpillér biztonságát két
hatalmas erő támadja. Az egyik a foglalkoztatási helyzet alakulása (munkanélküliség,
idősek munkalehetőségei), a másik pedig az idősek arányának drámai növekedése. Ezek következtében nincs és a belátható jövőben nem is lesz elegendő olyan aktív korú dolgozó, akit hatásosan kötelezhetne az állam járulékfizetésre. 

Így – a pénzügyi válság krónikus következményeivel súlyosbítva – az állami nyugellátással kapcsolatos rendszerkockázatok minden uniós tagállamban rendkívüli mértékben növekednek. Az egészségügyi ellátórendszerek közismert finanszírozási gondjai csak tovább nehezítik a jövőbeni idősek helyzetét.

Mindezek miatt száz százalékos biztonsággal előre látható, hogy ha valaki olyan nyugdíjas jövedelemre vágyik, amely biztosítja a méltóságteljes, egészséges és jó élet anyagi feltételeit mindhalálig, azt csak és kizárólag privát megoldások révén teremtheti meg.

Olyan megoldások révén, amelyeket a CONSEQUIT a múltbeli sikertörténet bizonyítéka alapján a jelen felkészült tanácsadói révén hitelesen közvetít minden jövőbeni ügyfele számára.

Érdeklődőknek

Kérjük, itt regisztráljon, ha szeretne rendszeres tájékoztatást kapni a Consequit legfrissebb híreiről, a cég által nyújtott lehetőségekről, újdonságokról. A regisztráció során jelentkezhet személyes találkozóra, ebben az esetben időpont egyeztetésért munkatársunk keresni fogja a megadott elérhetőségeken.

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
E-MAIL CÍM
TELEFONSZÁM
TELEPÜLÉS
 

Consequit Group

head office:

1036 Budapest, Pacsirtamező u. 17.

telefon:

(061) EQ - EQ - 900 / (061) 37 - 37 - 900